Organisatieadvies

Vaak gehoord:

Hoe vaak hoor je niet het volgende in een organisatie:

  • Dat doen we altijd zo!
  • Hebben we nog nooit zo gedaan!
  • Dat is niet onze cultuur!
  • Ik dacht dat iemand anders dit zou oppakken!
  • Dat is toch niet mijn taak?

Een organisatie

De administratieve organisatie is vaak niet meegegroeid met de omzet en de medewerkers in de organisatie. Procedures zijn verouderd of worden niet altijd opgevolgd. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn niet bekend. In veel ondernemingen is géén eenduidig personeelsbeleid. Problemen worden vaak ad hoc opgelost waarbij de samenhang tussen de verschillende afdelingen uit het oog verloren wordt. Iedereen doet enorm zijn best zonder duidelijke richtlijnen.

Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Onze werkwijze

Ons logo geeft onze werkwijze weer.

Cirkel 1:
Wij maken een nulmeting van uw organisatie. Hoe wordt er nu gewerkt?

Cirkel 2:
Op basis van deze bevindingen stellen we een verbetervoorstel op. Dit voorstel bespreken we met alle betrokkenen. U bepaalt vervolgens welke voorstellen uitgevoerd gaan worden en in welke volgorde.

Cirkel 3:
Het implementeren van de voorstellen.

De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is daarentegen vrij simpel!

Onze visie:

Doe de gewone dingen ongewoon goed!

HRM Diensten

Personeelsmanagement is een integraal onderdeel van het strategisch beleid van een organisatie. Stel u zelf eens de vraag:

  • Als mijn organisatie de volgende stappen maakt wat heeft dit dan voor invloed op mijn personeelsbeleid?
  • Wat verwacht ik dan van mijn medewerkers?
  • Wat mogen ze van mij verwachten?
  • Welke instrumenten moet ik hierbij inzetten?

Wij helpen u graag met het optimaliseren van uw HRM-zaken.

Hierbij kunt u denken aan het opzetten en implementeren van:

  Algemene arbeidsvoorwaarden
✔  Een bedrijfshandleiding
  Functie-omschrijvingen
  TBV (Taken Bevoegdheden en
        Verantwoordelijkheden) matrix
  TRA (Taak Risico Analyse)

✔  Interne procedures
Opleidingsplannen
  Werknemers dialogen
  Overlegstructuren
  Kwaliteitshandboek
✔  Interne audits

Onze visie:

Uw werknemers zijn géén kostenpost maar het hart van uw onderneming!

Certificeringen

Een certificaat kan een organisatie voorsprong bieden in het offertetraject. Uw onderneming laat met het certificaat zien dat de organisatie voldoet aan de gestelde eisen.

Ons uitgangspunt is dat een organisatie een certificering niet als belangrijkste doel dient te zien. Het certificaat moet in onze visie de organisatie naar een hoger niveau tillen.

Derhalve bouwen wij géén systemen die alleen toegespitst zijn aan de eisen van het certificaat.

Onze kwaliteitssystemen gaan een aantal stappen verder. Hoe kan het systeem bijdragen aan uw doelstelling? Denk hierbij bijvoorbeeld aan: rendementsverbeteringen, omzetgroei, kwaliteitsverbeteringen en procesbeheersing.

We kijken niet alleen naar de eisen die gesteld zijn maar werken samen met de betrokkenen aan een breed gedragen systeem. Dan heeft een certificering toegevoegde waarde. Dat is ons uitgangspunt.

Wij kunnen u ondersteunen in de volgende kwaliteitssystemen:

✔  VCA
✔  ISO 9001
✔  MVO prestatieladder
✔  
FSC

Onze visie:

Een certificering is géén doel op zich maar moet de organisatie naar een hoger niveau tillen!