Onze werkwijze

Met ons logo hebben we getracht onze werkwijze weer te geven. Het logo bestaat uit drie cirkels die allemaal in elkaar grijpen.

Cirkel 1:

We starten met het beoordelen van de huidige situatie. Hier hebben we een Quick Scan voor ontwikkeld. Middels een vragenlijst komen alle facetten van uw onderneming aan bod.

Cirkel 2:

De uitkomsten van de huidige situatie zijn ons uitgangspunt voor het opstellen van verbetervoorstellen.

Cirkel 3:

U bepaalt, aan de hand van onze uitkomsten, welke verbetertrajecten in uw onderneming uitgevoerd gaan worden. Wij kunnen dit vervolgens voor u gaan implementeren.

Bij elk verbetervoorstel zullen wij alle medewerkers zoveel mogelijk betrekken. Ons uitgangspunt zal altijd zijn: het implementeren van een breed gedragen verbetertraject.