HRM diensten

Veel ondernemers zijn zich nog onvoldoende bewust van het feit dat de medewerkers het belangrijkste instrument zijn ter realisatie van de ondernemingsdoelen. Een gedegen personeelsbeleid mag hierbij niet ontbreken. Denk aan het opzetten van:

–  functieprofielen;
–  taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
–  scholingsplannen;
–  personeelshandleiding;
–  risicoprofielen;
–  functioneringsgesprekken;
–  medewerkers dialogen;
–  etc.

Wij kunnen dit voor u, waar nodig, opzetten en implementeren.